Aire acondicionado

Os equipos de aire acondicionado están moi estendidos a nivel mundial, xa sexa en vivendas, edificios públicos e todo tipo de establecementos.

Os equipos de climatización funcionan grazas á enerxía eléctrica que obteñen da rede a través do cableado eléctrico.

Existen prensaestopas, tubos e accesorios que conectan e protexen os nosos equipos e garanten un funcionamento óptimo dos equipos de aire acondicionado.

Os tubos e accesorios flexibles de poliamida son a solución tecnolóxica preferida polos fabricantes de equipos de climatización para protexer todas as súas instalacións.