Grupos xeradores

Un grupo electróxeno é un dispositivo que converte a electricidade dun motor de combustión interna que ten como obxectivo subministrar enerxía á instalación á que se pode conectar.

A subministración de enerxía dun grupo electróxeno pode ser continua, como na industria, nas centrais xeradoras, nos sectores das telecomunicacións ou da construción.

Por outra banda, existen grupos electróxenos instalados como fonte alternativa ou de emerxencia para o abastecemento de enerxía, como edificios públicos ou lugares con alta densidade de poboación, como hospitais, centros comerciais e de lecer, infraestruturas de transporte, etc. ou estadios deportivos.