A confidencialidade e a seguridade son valores primarios de FLEXIMAT SL e, en consecuencia, asumimos o compromiso de garantir a privacidade do Usuario en todo momento e de non recoller información innecesaria. A continuación, proporcionámosche toda a información necesaria sobre a nosa Política de privacidade en relación cos datos persoais que recompilamos, explicando:

 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
 • Para que fins recollemos os datos que solicitamos.
 • Cal é a lexitimidade do seu tratamento.
 • Canto tempo os conservamos?
 • A que destinatarios se lles comunican os seus datos.
 • Cales son os teus dereitos?

1. Responsable:

FLEXIMAT SL (B61575379)

 • C/ Marcel.li Massana, 20, 08206. Sabadell (Barcelona, ESPAÑA)
 • correo electrónico: comercial@fleximat.es

2. Finalidades, lexitimidade e conservación do tratamento dos datos remitidos:

 • FORMULARIO DE CONTACTO.
  Finalidade: Proporcionarlle un medio para que poida contactar connosco e responder ás súas solicitudes de información, así como enviarlle comunicacións sobre os nosos produtos, servizos e actividades, incluso por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, WhatsApp), se verifica a caixa.aceptación.
  Lexitimación: consentimento do usuario ao solicitarnos información a través do noso formulario de contacto e marcando a caixa de aceptación do envío de información.
  Conservación: Unha vez enviada a súa solicitude a través do noso formulario ou contestada por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento, e se aceptou recibir envíos comerciais, ata que solicite a súa cancelación.
 • ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO.
  Finalidade: Responder ás súas solicitudes de información, responder ás súas solicitudes e responder ás súas dúbidas ou dúbidas.
  Lexitimación: consentimento do usuario ao solicitarnos información a través do enderezo de correo electrónico.
  Conservación: Unha vez atendida a súa solicitude por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento.
 • ENVIO DO CURRICULUM VITAE POR CORREO ELECTRÓNICO
  Finalidade: Ter o teu currículo para participar nos nosos procesos de selección de persoal.
  Lexitimación: consentimento do usuario ao enviarnos a súa información persoal e currículo para os nosos procesos de selección de persoal.
  Conservación: Durante o desenvolvemento dos procesos abertos de selección de persoal e durante 1 ano para procesos futuros.

3. Destinatarios dos seus datos

Os teus datos son confidenciais e non serán cedidos a terceiros, salvo que exista unha obriga legal.

4. Dereitos en relación cos seus datos persoais

Calquera persoa poderá retirar o seu consentimento en calquera momento, cando este fose concedido para o tratamento dos seus datos. En ningún caso a retirada deste consentimento condiciona a execución do contrato de subscrición ou as relacións xeradas con anterioridade.

Así mesmo, pode exercer os seguintes dereitos:

 • Solicitar o acceso aos seus datos persoais ou a súa rectificación cando sexan inexactos.
 • Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Solicita a limitación do teu tratamento en determinadas circunstancias.
 • Solicitar oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
 • Solicitar a portabilidade dos datos nos casos previstos regulamentariamente.
 • Outros dereitos recoñecidos na normativa aplicable.

Onde e como solicitar os seus Dereitos: Mediante un escrito dirixido ao responsable no seu enderezo postal ou electrónico (indicado no apartado A), indicando a referencia “Datos Persoais”, especificando o dereito que quere exercer e respecto de que datos persoais. .

En caso de desacordo coa empresa sobre o tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos (www.agpd.es).

5. Cookies

Este sitio web só utiliza cookies técnicas, de personalización e análise, propias e de terceiros (Google Analytics), que en ningún caso tratan datos persoais nin captan hábitos de navegación con fins publicitarios.

Polo tanto, ao acceder ao noso sitio web, en cumprimento do artigo 22 da Lei de Servizos da Sociedade da Información, ao tratar as cookies de análise, solicitamos o seu consentimento para o seu uso e facilitamos información sobre as mesmas, que en todo caso, serán instaladas despois de un período de tempo razoable para que o usuario teña tempo para decidir se presta ou non o seu consentimento.

6. Seguridade dos seus datos persoais

Co fin de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que adoptamos todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais facilitados fronte á alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizados.

7. Actualización dos teus datos

É importante que para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, sempre nos informe de que se produciu algunha modificación nos mesmos, en caso contrario, non nos responsabilizamos da súa veracidade.

Non somos responsables da política de privacidade dos datos persoais que pode proporcionar a terceiros a través das ligazóns dispoñibles no noso sitio web.

Esta Política de Privacidade poderá ser modificada para adaptala ás modificacións que se produzan na nosa web, así como ás modificacións lexislativas ou xurisprudenciais sobre datos persoais que poidan aparecer, polo que obriga a súa lectura cada vez que nos facilite os seus datos a través desta web. .