Aplicacións dos nosos produtos

Naval

Nas aplicacións navais, os prensaestopas garanten a estanqueidade das conexións eléctricas e das canalizacións, evitando a infiltración de auga e mantendo a operatividade dos sistemas en ambientes mariños.

Maquinaria

Na maquinaria industrial utilízanse prensaestopas para protexer as conexións e cables eléctricos, evitando danos e garantindo o funcionamento óptimo e seguro das máquinas.

Ferrocarril

Nos ferrocarrís, os prensaestopas son esenciais para preservar a integridade das conexións e cables eléctricos, garantindo un funcionamento seguro e fiable do sistema ferroviario.

Corpos

Nas carrocerías dos vehículos utilízanse prensaestopas para manter a estanqueidade nas conexións eléctricas e de cableado, evitando danos pola humidade e garantindo un funcionamento seguro e duradeiro.

Robótica

En robótica, os prensaestopas utilízanse para protexer e asegurar as conexións de cables e compoñentes electrónicos, evitando danos e garantindo un funcionamento fiable.

Aire acondicionado

En HVAC, os prensaestopas utilízanse para selar conexións eléctricas e tubaxes, evitando fugas e garantindo o funcionamento eficiente dos sistemas de calefacción, ventilación e aire acondicionado.

Enerxía eléctrica

En enerxía eléctrica, os prensaestopas úsanse para manter as conexións eléctricas seguras e protexidas da humidade e danos mecánicos, garantindo un abastecemento fiable.

Enerxía solar

Os prensaestopas en enerxía solar garanten a estanqueidade das conexións eléctricas, evitando fugas de auga e protexendo os compoñentes clave.

Enerxía eólica

En enerxía eólica, os prensaestopas garanten a integridade das conexións eléctricas dos aeroxeradores, evitando danos e garantindo a eficiencia.

Enerxía térmica

En enerxía térmica, os prensaestopas son fundamentais para manter a estanquidade nos sistemas de canalización e conexión, evitando perdas de calor e garantindo a eficiencia do proceso.

Grupos xeradores

Grupos electróxenos Un grupo electróxeno é un equipo que converte a electricidade dun motor de combustión interna que ten como obxectivo subministrar enerxía á instalación...

Lóstrego

Na iluminación utilízanse prensaestopas para garantir a estanqueidade das conexións eléctricas en luminarias e accesorios, evitando riscos e garantindo un funcionamento seguro e duradeiro.

Alta calidade e fiabilidade

Desde 1998 FLEXIMAT desenvolve e fabrica produtos de alta calidade para a protección e conexión do cableado eléctrico industrial.

Para os seguintes sectores:
Automoción, ferrocarril, aviación, náutica, maquinaria, material eléctrico, iluminación, enxeñaría, robótica, telecomunicacións, automatización, enerxías renovables, etc.

Os nosos produtos son moi apreciados polas empresas líderes dos sectores mencionados. Isto motívanos a seguir explorando novas tecnoloxías para ofrecer as solucións máis útiles ao mercado.

Certificados

Recibe a túa oferta agora!

Díganos o que precisa e o noso equipo porase en contacto contigo
contigo en menos de 24 horas.

Para asistencia inmediata, non dubides en chamarnos ou escribirnos, WhatsApp, teléfono, formulario ou correo electrónico.

Política de Privacidade